Følgende gælder for alle handler mellem Njord Havkajak (CVR-nr.: 30621972) og medlemmer eller kommende medlemmer af Njord Havkajak.
For at indbetale kontingent m.m., skal medlemmet være over 18 år.

Betaling
Du kan betale med VISA eller Mastercard.
Kontingent kan betales forud tidligst en måned før årets udløb. Deadline for kontingentindbetaling er altid 31/12.
Ved fortrydelse refunderes kontingenten kun efter 7 dage.

Ordrebekræftelse og kvittering
Straks efter indbetaling via vores hjemmeside er det muligt at udskrive en kvittering fra betalingsvinduet.

Reklamationsret
Da der ikke er tale om fysiske produkter med ydelser, er medlemskab af Njord Havkajak ikke omfattet af en reklamationsret. Det er dog muligt at klage til bestyrelsen, hvis der er omstændigheder, der findes uhensigtsmæssige.
Alle klager vil blive taget til efterretning i bestyrelsen.

Forbehold og priser
Vi forbeholder os retten til at ændre kontingent  i foreningen til sæsonstart. Vi tager forbehold for tryk/taste-fejl.
Alle priser der oplyses er i danske kroner. Kontingentet er momsfrit og der tillægges ikke gebyr eller andet til den oplyste pris.

Aftaleperiode
Medlemskabet løber et kalenderår kan fornys automatisk hvis dette er valgt ved betaling.

Behandling af personoplysninger
Njord Havkajak har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre ekspedition af afgivne ordre i vores webshop. Njord Havkajak indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for levering af denne ydelse.
De personoplysninger der behandles er navn, adresse, fødselsdag og e-mail adresse.

Registrerede oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.

I overensstemmelse med Persondataloven, vil Njord Havkajak som dataansvarlige give enhver der begærer det, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende.
Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om;
1.Hvilke oplysninger der behandles,
2.Behandlingens formål,
3.Hvem der måtte modtage oplysningerne samt
4.Hvorfra oplysningerne stammer.

En registreret kan til enhver tid over for Njord Havkajak gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.